Nieuws

Eindrapport i-NUP aangeboden aan Tweede Kamer

27-02-15

Op 24 februari jl. heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het 'Eindrapport i-NUP' aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn aanbiedingsbrief schrijft hij dat er een stevig fundament is gelegd. Voor een aantal bouwstenen resteert echter nog een belangrijke aansluitopgave van overheidsorganisaties na 2014.

   

Gemeenten uitgenodigd voor deelname Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

26-02-15

Op 23 februari jl. hebben alle Colleges van burgemeester en wethouders een brief ontvangen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor deelname aan de landelijke aanpak van adreskwaliteit.

   

Ondertekening Convenant Informatieveiligheid

25-02-15

Op donderdag 12 februari jl. hebben de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), DataLand, IMG100.000+, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO), de VIAG, de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KING/IBD, de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten hun samenwerking op het vlak van informatieveiligheid bekrachtigd met de ondertekening van het convenant Informatieveiligheid Gemeenten.

   

Online in beroep tegen verkeersboetes

23-02-15

Sinds januari 2014 kunnen burgers bij het Openbaar Ministerie online in beroep gaan tegen verkeersboetes. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels ruim 86.000 beroepen ontvangen.

   

Digiprogramma en de vierde revolutie

19-02-15

In een blog voor iBestuur schrijft Theo van den Brink over het "Digiprogramma en de vierde revolutie".

   

'We moeten als overheid af van de vele losse websites'

17-02-15

Dat bepleit Larissa Zegveld, directeur KING, in een blog voor VNG Magazine. "We moeten vanuit burgers en bedrijven kijken naar de e-overheid. En hen bedienen vanaf één plek, één overheidsportaal, waar alle informatie toegankelijk is."

   

Evenementen

 • De focus van het door KING en VNG georganiseerde congres Work in Progress ligt dit jaar op informatievraagstukken, bijvoorbeeld in relatie tot dienstverlening en bedrijfsvoering.

  05-03-2015
 • KING organiseert in maart een leveranciersbijeenkomst voor productmanagers, experts, marketeers, e-adviseurs en gebruikersverenigingen.

  13-03-2015
 • Waarop moet de focus van het Forum Standaardisatie liggen de komende drie jaar? Die vraag staat centraal op 25 maart aanstaande.

  Het seminar Focus Forum Standaardisatie 2015-2017 wordt georganiseerd om een nieuwe periode te markeren met een nieuw instellingsbesluit. 

  25-03-2015
 • Waar moet de focus van het Forum Standaardisatie liggen de komende drie jaar? – deze vraag staat centraal op het seminar dat eind maart wordt georganiseerd.

  25-03-2015
 • Er is een tweede Gebruiker Centraal bijeenkomst gepland in april.

  02-04-2015
 • Jaarbeurs Overheid 360°, voorheen Overheid & ICT, helpt overheidsprofessionals oplossingen te vinden en ideeën op te doen voor hun (informatie)vraagstukken.

  23-04-2015
 • Op 11 juni 2015 wordt congrescentrum 1931 te 's-Hertogenbosch omgedoopt tot 'Tour de BGT'.

  11-06-2015