Nieuws

Betalen en Invorderen voor leerlingenvervoer

20-10-14

Gemeente Montferland minimaliseert dubbel werk dankzij winstpakker.

   

Voortijdig schoolverlaten slimmer aangepakt

20-10-14

Door hergebruik van gegevens boekt de gemeente Rotterdam succes bij de aanpak van voortijdig schoolverlaters.

   

Meer huisbezoeken verbeteren BRP

16-10-14

De kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP, opvolger van GBA) is verder toegenomen - er is voor het eerst een daling in het aantal spookburgers zichtbaar en het aantal briefadressen is verminderd.

   

Enquête Releasekalender eOverheid voor bedrijven

16-10-14

De Klankbordgroep e-Overheid voor Bedrijven doet onderzoek naar de bruikbaarheid van de Releasekalender.

   

Aansluiten op CORV

16-10-14

KING roept gemeenten op om 'nu' te kiezen voor een softwareleverancier voor aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV).

   

Commissie Elias: "Meer centrale sturing ICT-beleid Rijksoverheid"

15-10-14

Maak één minister verantwoordelijk voor het beleid rond de beheersing van ICT-projecten, de elektronische dienstverlening en de gemeenschappelijke ICT-voorzieningen van de rijksoverheid. Het geheel aan instanties dat zich bezighoudt met ICT moet op korte termijn worden uitgedund, gestroomlijnd en versimpeld.

   

Evenementen