Nieuws

Rekenkamer onderzoekt Stelsel van Basisregistraties

30-10-14

De Algemene Rekenkamer heeft de basisregistraties doorgelicht vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance – minister Plassterk (BZK) is op hoofdlijnen positief over de aanbevelingen en noemt een aantal maatregelen ter verbetering.

   

Campagne iBewustzijn van start

30-10-14

Met de onlangs gestarte campagne iBewustzijn willen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid en ZBO’s hun medewerkers stimuleren en ondersteunen in het ontwikkelen van het bewustzijn rond informatieveiligheid.

   

Minister Plasterk informeert gemeenten over laatste ontwikkelingen i-NUP

28-10-14

Alle college's van burgemeester en wethouders hebben een brief ontvangen. Daarin wordt gewezen op de afronding van het programma i-NUP en het gemeentelijke ondersteuningsprogramma Operatie NUP.

   

Best Gejat Prijs 2014 in het teken van Operatie NUP

28-10-14

Op het KING Jaarcongres van 15 januari wordt de jaarlijkse Best Gejat Prijs uitgereikt. Gemeenten die een goed idee of toepassing overnemen van een andere gemeente of (maatschappelijke) organisatie worden in het zonnetje gezet. Dit jaar staat de Best Gejat Prijs in het teken van de afsluiting van Operatie NUP.

   

Betalen en Invorderen voor leerlingenvervoer

20-10-14

Gemeente Montferland minimaliseert dubbel werk dankzij winstpakker.

   

Voortijdig schoolverlaten slimmer aangepakt

20-10-14

Door hergebruik van gegevens boekt de gemeente Rotterdam succes bij de aanpak van voortijdig schoolverlaters.

   

Evenementen