Nieuws

LRKP wordt BAG-compliant

22-07-14

Een nieuwe mijlpaal in de toepassing van het stelsel van basisregistraties: de adressen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden BAG-compliant.

   

Operatie NUP biedt 'Kickstart eHerkenning'

18-07-14

Gemeenten die nog dit jaar willen aansluiten op eHerkenning, kunnen sinds kort een speciaal ontwikkelde ‘kickstart’ maken.

   

14 07... de volgende stap voor het 14+netnummer

14-07-14

Maandag 14 juli 2014. Een mooi moment in Frankrijk: Quatorze Juillet en bovendien is de Tour de France volop bezig. Ook in Nederland is er reden tot vreugde, want alle gemeenten met 14-07... als 14+netnummer zijn aangesloten. Daarmee komen we steeds dichterbij het moment dat alle gemeenten aangesloten zijn op het 14+netnummer.

   

'Stelselarchitectuur van het heden' is beschikbaar

10-07-14

Onlangs is de 'Stelselarchitectuur van het heden' opgeleverd aan de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties.

   

Oproep: gemeenten lever inbreng voor de beleidsagenda

10-07-14

"Ik zou graag zien dat er vanuit lokale overheden geformuleerd wordt waar behoefte aan is en dat dit ook wordt meegenomen bij de agenda- en beleidsvorming."

   

Pilotcase INSPIRE en Omgevingswet

08-07-14

Als fictieve case is een groot industrieel bedrijf genomen dat wil uitbreiden met een bedrijfsgebouw. Het bedrijf is gelegen in de gemeente Zwolle, maar de uitbreiding vindt plaats op een perceel dat het grondgebied van de gemeente Dalfsen is.

   

Evenementen

  • Het Kadaster nodigt BRT-gebruikers uit om mee te denken over de BRT na 2016.

    11-09-2014
  • De eerstvolgende i-NUP Buzz Tour heeft als thema: gebruik van (geo)data bij preventie, bestrijding en nazorg van incidenten en rampen.

    29-09-2014