'Just data of good services?'

12-03-13 |

Het ICTU Café van 12 maart a.s. staat in het teken van de nut en noodzaak van de kwaliteit van gegevens.

Omschrijving

Als we denken aan de 'doelstelling van 2017' (Rijksoverheid volledig digitaal), wat gebeurt er dan allemaal in de praktijk om dat te bereiken? Specifiek als het gaat om de kwaliteit van gegevens die we binnen de overheid delen. Dat delen van (betrouwbare) gegevens is immers een voorwaarde voor écht betere dienstverlening. Hebben we zicht op de kwaliteit van die gegevens? Wat zijn de ervaringen uit de praktijk? Welke maatschappelijke baten kunnen we  identificeren vanuit die praktijk? Welke stappen kunnen of moeten er nog gezet worden? Welke struikelblokken kunnen we beter vermijden? In een discussie tijdens het ICTU Café worden ervaringen van onderzoekers, gemeenten, beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties uitgewisseld. Met deelnemers aan het ICTU Café wordt gekeken naar lessen die vanuit de praktijk kunnen bijdragen aan maatschappelijke baten.

Met bijdragen van Gerdine Keijzer-Baldé (directeur BPR), Jan Eshuis (gemeentesecretaris Leidschendam-Voorburg), Ineke Ruiter (Management Centrum) en Arre Zuurmond (Kafkabrigade).

Datum en tijd

12 maart 2013, vanaf 16.30 uur

Locatie

ICTU, Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag

Meer informatie en aanmelden

Website ICTU

Evenementen

 • KING organiseert in maart een leveranciersbijeenkomst voor productmanagers, experts, marketeers, e-adviseurs en gebruikersverenigingen.

  13-03-2015
 • Waarop moet de focus van het Forum Standaardisatie liggen de komende drie jaar? Die vraag staat centraal op 25 maart aanstaande.

  Het seminar Focus Forum Standaardisatie 2015-2017 wordt georganiseerd om een nieuwe periode te markeren met een nieuw instellingsbesluit. 

  25-03-2015
 • Waar moet de focus van het Forum Standaardisatie liggen de komende drie jaar? – deze vraag staat centraal op het seminar dat eind maart wordt georganiseerd.

  25-03-2015