i-NUP Toppers

156 items (10 getoond)
22-01-15 |
De Regionale Belasting Groep (RBG) heeft in één maand een compleet gegevensbestand opgeschoond. Ga er maar aanstaan. Je organisatie een maand lang vrijwel plat gooien om je gegevensbestanden op te schonen. De Regionale Belasting Groep (RBG) deed het....
23-12-14 |
Operatie NUP heeft de overheid een beetje aardiger gemaakt door systemen en afdelingen met elkaar te verbinden, zegt René Paas, voorzitter van Divosa. "Als Divosa hebben we een droom over wat ICT kan betekenen: betere dienstverlening door standaardisatie en...
12-12-14 |
"De opgeleverde infrastructuur is niet in beton gegoten, maar heeft een dynamisch karakter, doordat hieraan voortdurend nieuwe eisen gesteld worden. Dit vraagt een samenhangende, meerjarige aanpak en de regie hierop is neergelegd bij de Digicommissaris." Di...
27-11-14 |
Hoe ontwikkelt de zorgbehoefte in onze gemeente zich op lange termijn? Hoe brengen we balans in zorgvraag en zorgaanbod? Welke besparingen zijn te realiseren in de zorg? Met de decentralisaties voor de deur, zijn dat voor gemeenten essentiële vragen. Ha...
27-11-14 |
Als tweede gemeente heeft Leiden begin september een complete Basisregistratie Grootschalige Topografie aangeleverd aan de Landelijke Voorziening van de BGT. Wat betreft de Leidse wethouder Marleen Damen niet zomaar een stap: "De BGT kan de motor zijn v...
24-11-14 |
De directeuren van een aantal grotere regionale samenwerkingen voor waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen hebben besloten een traject te starten om voortaan te werken met de gegevens uit de basisregistraties voor hun belastingprocessen. Alleen in gevall...
19-11-14 |
Operatie NUP en i-NUP brachten de gewenste structuur binnen de i-Overheid, zegt Jan Fraanje, gemeentesecretaris van Boxtel en secretaris van de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen). "Het is nu zaak om een stap verder te gaan, als één overheid....
18-11-14 |
Eind oktober stond er weer een interessante column in NRC van onze nationale wetenschappelijke trots Robbert Dijkgraaf, directeur van het gerenommeerde Institute for Advanced Study (Princeton). Zijn vraag was: wat is de rol van de amateur in de steeds v...
12-11-14 |
Gemeente Soest realiseert een koppelvlak waardoor gegevensuitwisseling tussen softwaresystemen automatisch plaatsvindt. Door Jan Loogman Net als bij veel andere gemeenten is de kwaliteit van onze Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) niet op...
10-11-14 |
In de afgelopen jaren is de binding tussen politiek, management en ICT binnen gemeenten verbeterd. De NUP-agenda heeft daar zeker aan bijgedragen. "Nu is het zaak om meer als één overheid voorzieningen te ontwikkelen en te beheren", zegt Chris Batist v...