i-NUP Toppers

150 items (10 getoond)
19-11-14 |
Operatie NUP en i-NUP brachten de gewenste structuur binnen de i-Overheid, zegt Jan Fraanje, gemeentesecretaris van Boxtel en secretaris van de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen). "Het is nu zaak om een stap verder te gaan, als één overheid....
18-11-14 |
Eind oktober stond er weer een interessante column in NRC van onze nationale wetenschappelijke trots Robbert Dijkgraaf, directeur van het gerenommeerde Institute for Advanced Study (Princeton). Zijn vraag was: wat is de rol van de amateur in de steeds v...
12-11-14 |
Gemeente Soest realiseert een koppelvlak waardoor gegevensuitwisseling tussen softwaresystemen automatisch plaatsvindt. Door Jan Loogman Net als bij veel andere gemeenten is de kwaliteit van onze Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) niet op...
10-11-14 |
In de afgelopen jaren is de binding tussen politiek, management en ICT binnen gemeenten verbeterd. De NUP-agenda heeft daar zeker aan bijgedragen. "Nu is het zaak om meer als één overheid voorzieningen te ontwikkelen en te beheren", zegt Chris Batist v...
03-11-14 |
"Waarom zou je als gemeente los van andere gemeenten allerlei oplossingen bedenken voor digitale dienstverlening?" Door Willem-Jan Stegeman "Mijn ervaring is dat gemeenten veel waarde hechten aan hun unieke identiteit. Maar het merendeel van de producten en...
23-10-14 |
Stichtse Vecht ondersteunt KCC en wijkteams met 'Zaakgericht Werken in Sociaal Domein' – en trekt daarvoor samen op met andere gemeenten. Door Ben Thijssen Een goed functionerend Klantcontactcentrum (KCC) is van groot belang voor de gemeentelijke die...
23-10-14 |
Hoe de Laan van de Leefomgeving er precies uit zal zien is nog niet bekend. Maar zeker is dat de NUP-bouwstenen een basis vormen. "Zonder NUP zouden we niet eens kunnen beginnen aan de Laan van de Leefomgeving", zegt Noud Hooyman, senior programmamanage...
22-10-14 |
Dankzij het leveranciersmanagement van KING / Operatie NUP is er sprake van succesvolle samenwerking - al blijft het nodig om af en toe de boel op scherp te zetten. Dit stelt Kees Groeneveld van KING in een interview met iBestuur. Hij noemt de samenw...
14-10-14 |
De gemeente Bunschoten nam een idee over van de gemeente Leusden en meldde dat aan voor de Best Gejat Prijs, zodat nog meer gemeenten daarvan kunnen profiteren. De Best Gejat Prijs is bestemd voor een gemeente die een goed idee of een mooie toepassing he...
08-10-14 |
'Niet achterblijven' was voor de gemeente Nijkerk reden om deel te nemen aan de Kickstart eHerkenning – en daar is men achteraf heel blij om. In juli is Operatie NUP (KING/VNG) gestart met de Kickstart eHerkenning. Gemeenten worden in één 'in-house...