Inloggen bij ministerie van LNV met DigiD

Ondernemers met een eenmanszaak en burgers die via internet hun zaken regelen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), kunnen vanaf nu ook met hun DigiD inloggen op het LNV-Loket bij Mijn dossier.

Het ministerie van LNV wil het voor ondernemers makkelijker maken hun zaken met LNV te regelen. Transparantie, snelheid en gemak staan hierbij voorop. Daarom vereenvoudigt LNV zoveel mogelijk processen en procedures en werkt het departement continu aan de vermindering van de regeldruk. ICT, internet en nieuwe media worden hierbij optimaal ingezet. Zo kunnen ondernemers waar en wanneer ze maar willen snel en gemakkelijk hun zaken regelen. Deze vermindering van de regeldruk bespaart ondernemers én het ministerie tijd en geld. De maatregel past in de ambitie van het kabinet om op korte termijn overbodige regels voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen te schrappen en de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

DigiD is één van de negentien bouwstenen genoemd in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Burgers kunnen al langer gebruik maken van hun DigiD, onder meer bij de Belastingdienst, hun gemeente of provincie.

Lees meer over de nieuwe service op de site van LNV

Evenementen

 • De focus van het door KING en VNG georganiseerde congres Work in Progress ligt dit jaar op informatievraagstukken, bijvoorbeeld in relatie tot dienstverlening en bedrijfsvoering.

  05-03-2015
 • KING organiseert in maart een leveranciersbijeenkomst voor productmanagers, experts, marketeers, e-adviseurs en gebruikersverenigingen.

  13-03-2015
 • Waarop moet de focus van het Forum Standaardisatie liggen de komende drie jaar? Die vraag staat centraal op 25 maart aanstaande.

  Het seminar Focus Forum Standaardisatie 2015-2017 wordt georganiseerd om een nieuwe periode te markeren met een nieuw instellingsbesluit. 

  25-03-2015
 • Waar moet de focus van het Forum Standaardisatie liggen de komende drie jaar? – deze vraag staat centraal op het seminar dat eind maart wordt georganiseerd.

  25-03-2015
 • Er is een tweede Gebruiker Centraal bijeenkomst gepland in april.

  02-04-2015
 • Jaarbeurs Overheid 360°, voorheen Overheid & ICT, helpt overheidsprofessionals oplossingen te vinden en ideeën op te doen voor hun (informatie)vraagstukken.

  23-04-2015
 • Op 11 juni 2015 wordt congrescentrum 1931 te 's-Hertogenbosch omgedoopt tot 'Tour de BGT'.

  11-06-2015