Inloggen bij ministerie van LNV met DigiD

Ondernemers met een eenmanszaak en burgers die via internet hun zaken regelen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), kunnen vanaf nu ook met hun DigiD inloggen op het LNV-Loket bij Mijn dossier.

Het ministerie van LNV wil het voor ondernemers makkelijker maken hun zaken met LNV te regelen. Transparantie, snelheid en gemak staan hierbij voorop. Daarom vereenvoudigt LNV zoveel mogelijk processen en procedures en werkt het departement continu aan de vermindering van de regeldruk. ICT, internet en nieuwe media worden hierbij optimaal ingezet. Zo kunnen ondernemers waar en wanneer ze maar willen snel en gemakkelijk hun zaken regelen. Deze vermindering van de regeldruk bespaart ondernemers én het ministerie tijd en geld. De maatregel past in de ambitie van het kabinet om op korte termijn overbodige regels voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen te schrappen en de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

DigiD is één van de negentien bouwstenen genoemd in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Burgers kunnen al langer gebruik maken van hun DigiD, onder meer bij de Belastingdienst, hun gemeente of provincie.

Lees meer over de nieuwe service op de site van LNV

Evenementen

  • Het team Open Overheid organiseert een bijeenkomst waar alle Nederlandse deelnemers aan de Open Government Awards 2014 centraal staan.

    02-09-2014
  • Het Kadaster nodigt BRT-gebruikers uit om mee te denken over de BRT na 2016.

    11-09-2014
  • De eerstvolgende i-NUP Buzz Tour heeft als thema: gebruik van (geo)data bij preventie, bestrijding en nazorg van incidenten en rampen.

    29-09-2014