Domein-en Keten architectuur

Volgens de visie op dienstverlening zouden overheidsdiensten niet gebonden moeten zijn aan individuele overheidsorganisaties, maar aan de overheid als geheel. Domein- en ketendienst-architecturen hebben als invalshoek de dienst aan de burger en het bedrijf.

Uit de gezamenlijke verkenning naar de doorontwikkeling van NORA (medio 2011) is naar voren gekomen dat veel overheidsorganisaties zoeken naar handvatten om de dienstverlening te verbeteren door samenwerking met anderen. Welke onderlinge afspraken zijn nodig over die dienstverlening? Hoe ziet het gezamenlijke proces er uit? Wie heeft welke verantwoordelijkheden? En welke (technische) standaarden moeten worden toegepast?

Als eerste handreiking wordt hier een overzicht gegeven van bestaande Domein- en Ketenarchitecturen, samen met enkele documenten over succesfactoren voor ketensamenwerking.

Documenten met succesfactoren voor ketensamenwerking:

Heeft u meer voorbeelden van domein- of ketenarchitecturen? Laat het dan weten aan contactpersoon: Emile van der Maas