Programmaraad e-Overheid voor Burgers

De programmaraad e-Overheid voor Burgers trad tot oktober 2013 op als opdrachtgever voor de front office en was verantwoordelijk voor de cyclus van ontwikkeling, beheer, implementatie en gebruik van de front office voorzieningen: het 14+netnummer, de contentcollectie van Antwoord, MijnOverheid, de webrichtlijnen en de samenwerkende catalogi. In de programmaraad waren de koepelorganisaties (VNG, IPO en Unie van Waterschappen), de Manifestgroep, (toekomstige) beheersorganisaties en de belanghebbende departementen vertegenwoordigd.

Sinds oktober 2013 is de Programmaraad niet meer actief in verband met de afronding van de voorzieningen en is de sturing op implementatie belegd bij de programmamanager i-NUP. Het vervullen van de platformrol en sturen op de ontwikkeling van de Frontoffice architectuur burgers is ondergebracht in programma Digitaal 2017.

Nieuws

 • Met ca. 170 miljoen authenticaties in 2014 vormt DigiD een belangrijke schakel in de digitale dienstverlening van overheden aan burgers. Minister Plasterk wil investeren in versterking van DigiD om 'deze dienstverlening veilig te houden en tegelijk ook toekomstbestendig te maken'. In een brief aan de Tweede Kamer noemt hij enkele maatregelen.

  11-11-2014
 • Het is tien jaar geleden dat DigiD gelanceerd werd - ruim 11,5 miljoen gebruikers hebben dit jaar al meer dan 110 miljoen keer hun DigiD gebruikt.

  06-10-2014
 • Update 15/9 Operatie NUP biedt gemeenten een ondersteuningstraject om te voldoen aan de webrichtlijnen.

  11-09-2014
 • Er is een toename aan phishingmails en valse websites waarmee geprobeerd wordt DigiD inloggevens te stelen.

  30-05-2014