Programmaraad e-Overheid voor Burgers

De programmaraad e-Overheid voor Burgers treedt op als opdrachtgever voor de front office en is verantwoordelijk voor de cyclus van ontwikkeling, beheer, implementatie en gebruik van de front office voorzieningen: het 14+netnummer, de contentcollectie van Antwoord, MijnOverheid, de webrichtlijnen en de samenwerkende catalogi.

In de programmaraad zijn de koepelorganisaties (VNG, IPO en Unie van Waterschappen), de Manifestgroep, (toekomstige) beheersorganisaties en de belanghebbende departementen vertegenwoordigd. De Bestuurlijke Regiegroep heeft de heer Arco Groothedde benoemd als voorzitter van de Programmaraad e-Overheid voor Burgers.

Nieuws

 • Inwoners en bedrijven binnen de gemeente Delft (circa 100.000 inwoners) kunnen met een digitaal formulier dat gekoppeld is aan verschillende basisregistraties 24 uur per dag gegevens ophalen en nieuwe adresgegevens aan de gemeente doorgeven. Van de circa 20.000 verhuizingen die jaarlijks binnen de gemeente Delft plaatsvinden, worden ongeveer 11.000 digitaal doorgegeven. Dat levert Delft een aanzienlijke besparing op.

  16-01-2014
 • De gemeente Zoetermeer (ruim 123.000 inwoners) investeert veel in haar digitale dienstverlening. De NUP-bouwstenen vormen daarvoor het fundament, in het bijzonder het 14+netnummer, de Webrichtlijnen, DigiD, eHerkenning en de basisregistraties. Door de diverse bouwstenen gecombineerd toe te passen zijn de resultaten indrukwekkend. Annette de Croo, programmamanager Dienstverlening: "Vooral het eenvoudige werk is vervangen door slimme formulieren en het koppelen van bestanden. Je hoeft niet steeds meer te verifiëren of de burger ook werkelijk de persoon is die hij of zij zegt te zijn. Na de eerste afwachtende en zelfs sceptische reacties zie je nu vooral enthousiasme onder collega’s. Ik denk dat 90 procent van de medewerkers, waar we een deel van het werk gedigitaliseerd hebben, het nuttig en leuk vindt."

  16-01-2014
 • Het kabinet wil in 2015 een werkend stelsel voor elektronische identiteit (eID) hebben waarmee overheden en bedrijven samen een betrouwbare en veilige toegang tot online dienstverlening regelen.

  19-12-2013
 • Nederlanders hebben dit jaar al 100 miljoen keer hun persoonlijke DigiD gebruikt - 25 miljoen keer meer dan in 2012, een stijging van meer dan 33 procent.

  27-11-2013