Stelselinformatiepunt

Dame bekijkt de kaart

Basisregistraties

Overzicht basisregistraties

Bekijk de interactieve versie van de Stelselplaat. Basisregistratie Voertuig Basisregistratie Inkomen Basisregistratie voor registratie van Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen Basisregistratie Kadaster Basisregistratie Topografie Basisregistratie WOZ Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Personen Gemeentelijke Basisadministratie voor   persoonsgegevens Handelsregister Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Over het Stelsel

Basisregistraties vormen het fundament voor een overheid die:

  • niet naar de bekende weg vraagt en klantgericht is;
  • zich niet voor de gek laat houden;
  • weet waar ze het over heeft;
  • haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig.

Baten

Goed voorbeeld doet goed volgen! Bekijk de baten van toepassingen van het gebruik van gegevens uit basisregistraties.

Eenmalig uitvragen, verplicht gebruiken

Hoe bepaalt een organisatie of de wettelijke verplichtingen rondom het gebruik van basisregistraties opgaan? Een goede leidraad helpt hierbij.

Ervaringen met gebruik

Geleerde lessen, ervaringen en bereikte resultaten van afnemers die het Stelsel van Basisregistraties in de praktijk brengen.

Knooppunten

Knooppunten zijn voorzieningen of organisaties die het afnemers makkelijk maken aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen.

Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk voor het Stelsel van Basisregistraties. Transparantie wordt vereist. Voor de afnemer moet inzichtelijk zijn wat het gerealiseerde kwaliteitsniveau is en hoe deze wordt geborgd.

Mythes over gebruik

Bekijk de belangrijkste mythes die onnodig voor terughoudendheid in gebruik van basisregistraties zorgen.

Informatiebeveiliging & Privacy

Gebruik van persoonsgegevens betekent: rekening houden met privacy. Bekijk de regels voor gebruik van persoonsgegevens in basisregistraties op hoofdlijnen.

Terugmelden

Alle informatie over het proces van terugmelden en de stelselvoorziening Digimelding.

Verbindingen

Alle informatie over de verbindingen tussen basisregistraties die van de afzonderlijke basisregistraties één samenhangend stelsel maken.

Besturing

Coördinatie en regie in het Stelsel van Basisregistraties.

Financiering

Alles over de financiering van het Stelsel en het wegnemen van huidige financiële drempels.

Implementatievisie

De visie op de realisatie van het Stelsel van Basisregistraties: focus op versnellen van het gebruik.

Voortgang en planning

Plannings- en voortgangsinformatie over de realisatie van het Stelsel van Basisregistraties.