gebouw met hijskraanStelsel van Basisregistraties

Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude; alle betrokkenen hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie.

Deze gegevens worden vastgelegd in basisregistraties. Door al bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren, maar volstaat één melding. Om de gegevens te kunnen delen, zet de Nederlandse overheid een Stelsel van Basisregistraties op.

Fundament

Basisregistraties vormen het fundament voor:

  • een overheid die niet naar de bekende weg vraagt;
  • een overheid die klantgericht is;
  • een overheid die zich niet voor de gek laat houden;
  • een overheid die weet waarover ze het heeft;
  • een overheid die haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig.

Zo werkt het

Er zijn 13 basisregistraties, die samen het Stelsel van Basisregistaties vormen. De 13 basisregistraties wisselen onderling gegevens uit. De gemeenschappelijke Stelselvoorzieningen vergemakkelijken de gegevensuitwisseling tussen de basisregistraties en zorgen voor het waarborgen van de juistheid van gegevens. Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties mogelijk en voor het melden van vermeende fouten in de basisregistraties wordt Digimelding ingezet. Digilevering is de beoogde voorziening voor het leveren van gebeurtenissen vanuit de aangesloten basisregistraties, bijvoorbeeld het starten van een onderneming. De structuur van het Stelsel van Basisregistraties is beschreven in de stelselcatalogus.

Het Stelsel van Basisregistraties, haar onderlinge verbindingen en de status zijn gevisualiseerd. Bekijk de Interactieve Stelselplaat (downloadversie Stelselplaat).

In de Visualisatie van het Stelsel van Basisregistraties en voorzieningenziet u de relatie tot maatschappelijk vraagstuk afnemer.

Wie gebruiken het Stelsel?

Alle overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties. Dat betekent dat alle gemeenten, alle provincies, alle waterschappen, alle zelfstandige bestuursorganen en overige organisaties met een publieke taak gebruik maken van de basisregistraties. Met inachtneming van de regels voor privaat gebruik kan het Stelsel van Basisregistraties ook voor private organisaties veel gaan opleveren.

De rollen in het stelsel

Om het Stelsel van Basisregistraties in zijn samenhang te laten werken, zijn diverse stelselrollen actief. Het Stelselinformatiepunt onderscheidt de volgende rollen:

  • Registratiehouder: het departement dat politiek eigenaar en verantwoordelijke voor de registratie is
  • Verstrekker: de uitvoeringsorganisatie die de landelijke voorziening beheert voor het verstrekken van de gegevens uit de basisregistratie
  • Bronhouder: de gegevensleverancier van de basisregistratie is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de juiste en actuele gegevens in “zijn” basisregistratie
  • Afnemer: organisaties (overheid en privaat) die gegevens betrekken uit de basisregistraties voor gebruik in bepaalde processen
  • Knooppunt: organisatie of voorziening die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen (waaronder het Stelsel van Basisregistraties)

Gerelateerde informatie