Digilevering

Op-maat gebeurtenisberichten ontvangen uit de basisregistraties? - Gebruik Digilevering!

Digilevering algemeen

Wat is Digilevering?

Digilevering is een generieke abonnementenvoorziening voor het verstrekken van gebeurtenisberichten en maakt onderdeel uit van het Stelsel van Basisregistraties. Aangesloten basisregistraties kunnen in Digilevering abonnementen voor hun afnemers vastleggen om hen op de hoogte te houden van wijzigingen. Voorbeelden van gebeurtenissen zijn: het starten van een onderneming, de geboorte van een persoon of het vaststellen van een inkomen.

Wat zijn de voordelen?

  • Met één aansluiting kan men berichten ontvangen van alle aangesloten basisregistraties
  • Men beschikt altijd over actuele gegevens
  • Dankzij gedetailleerde informatie hoeft men niet zelf achter informatie aan
  • Afnemers maken geen kosten om op een andere manier aan informatie te komen

Hoe ver is de ontwikkeling?

Sinds september 2013 is een nieuwe versie van Digilevering voor gemeenten (release 2.1) beschikbaar. Deze versie moest nog in praktijkbeproevingen met gemeenten worden getest voordat grootschalige implementatie mogelijk is. In april 2014 is de praktijkbeproeving afgerond voor Digilevering 2.1, met gebeurtenisberichten uit het product Handelsregister Dataservice Berichten. Zodra implementatie van DL mogelijk is, informeren wij u via deze website daarover. Meer informatie: website KING

Hoe werkt Digilevering?

De basisregistraties bepalen welke gebeurtenissoorten zij aanbieden en welke filters zij hierop bieden.

Een afnemer kiest gebeurtenissoorten en met welk filter.

Dit wordt vastgelegd in een abonnement.

Digilevering levert gebeurtenisberichten volgens de abonnementen.

 

Banner kolom 3

Vrouw in contactcenter

Banner kolom 3