Digimelding

Gerede twijfel over de juistheid van een gegeven uit de Basisregistraties? - Gebruik Digimelding!

Digimelding algemeen

Wat is Digimelding?

Met Digimelding kunnen overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties uniform en efficiënt terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. Bronhouders onderzoeken de fout en verbeteren deze zo nodig in de Basisregistratie

Wat zijn de voordelen?

  • Het houdt de kwaliteit van gegevens binnen de Basisregistraties hoog waardoor burgers en bedrijven niet onnodig bevraagd worden;
  • Het draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen de overheid, betere dienstverlening en het vergroot de mogelijkheden bij fraudebestrijding;
  • Er is maar één aansluiting of implementatie nodig om terug te melden op alle basisregistraties;
  • Er is een zelfde manier van melden aan alle Basisregistraties
  • De medewerker die een melding heeft gedaan kan de status van zijn eigen melding bekijken

Hoe ver is de ontwikkeling?

Om tijdig aansluiten mogelijk te maken, is Digimelding BLT (Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening) ontwikkeld. Een webportaal waarop afnemers via eHerkenning kunnen inloggen om een melding in te voeren. U kunt via het webportaal van Digimelding BLT terugmelden op het Handelsregister (HR) en op de Basisregistratie Personen (BRP). Terugmelden op de BRP via Digimelding wordt gefaseerd ingevoerd. In de eerste fase, tot 15 juni 2015, zullen in totaal zes afnemers aansluiten. Terugmelden op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) via Digimelding wordt in 2015 mogelijk. Met de oplevering van Digimelding BLT kunnen gemeenten resultaatverplichting 18 uit de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid (i-NUP) nakomen.

De Digimelding Annotatie Specificatie (DAS) en de Digimelding Protocolspecificatie (DMPS) zijn vanaf januari 2015 in beheer bij Logius. Hiermee kunnen Houders Landelijke Voorzieningen (HLV’s) een eigen terugmeldvoorziening (TMV) ontwikkelen die Digimelding-terugmeldingen kan ontvangen en verwerken. Ook leveranciers (afnemerorganisaties of commerciële leveranciers) kunnen met behulp van DAS en DMPS lokale terugmeldfaciliteiten ontwikkelen waarmee afnemers via Digimelding kunnen terugmelden.

Hoe werkt Digimelding?

Stap 1

Een medewerker heeft gerede twijfel dat een gegeven in één van de Basisregistraties onjuist is. Er zijn drie manieren om de melding te maken.

Stap 2

Hier geeft de medewerker aan welke vermeende onjuistheid hij/zij heeft aangetroffen

Stap 3

Via Digimelding ontvangt de bronhouder van de betreffende Basisregistratie de melding en gaat hiermee aan de slag

Stap 4

De medewerker kan de status van zijn melding inzien.

Banner kolom 3

Vrouw in contactcenter

Aansluiten

Hoe kunt u aansluiten op Digimelding BLT? Als afnemer heeft u een eHerkenningsmiddel nodig om in te loggen op Digimelding BLT. U spreekt met de basisregistratie af dat u gaat terugmelden op de basisregistratie. Vervolgens is het Servicecentrum van Logius het startpunt voor het aansluittraject, meer informatie over eHerkenning en Digimelding BLT. Zie ook de www.logius.nl/digimelding.

Houd de i-NUP releasekalender in de gaten om te zien wanneer volgende versies van Digimelding BLT en AS beschikbaar komen.