Digimelding

Gerede twijfel over de juistheid van een gegeven uit de Basisregistraties? - Gebruik Digimelding!

Digimelding algemeen

Wat is Digimelding?

Met Digimelding kunnen overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties uniform en efficiënt terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. Bronhouders onderzoeken de fout en verbeteren deze zo nodig in de Basisregistratie

Wat zijn de voordelen?

  • Het houdt de kwaliteit van gegevens binnen de Basisregistraties hoog waardoor burgers en bedrijven niet onnodig bevraagd worden;
  • Het draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen de overheid, betere dienstverlening en het vergroot de mogelijkheden bij fraudebestrijding;
  • Er is maar één aansluiting of implementatie nodig om terug te melden op alle basisregistraties;
  • Er is een zelfde manier van melden aan alle Basisregistraties
  • De medewerker die een melding heeft gedaan kan de status van zijn eigen melding bekijken

Hoe ver is de ontwikkeling?

Bestuurlijk is in de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid (i-NUP) afgesproken dat alle gemeenten voor 1 januari 2015 aansluiten op Digimelding en deze voorziening in elk geval voor BRP, BAG en NHR gebruiken. Om tijdig aansluiten mogelijk te maken, wordt Digimelding BLT (Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening) ontwikkeld. Een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) via eHerkenning kunnen inloggen om een melding in te voeren. Vanaf oktober 2014 kunt u via het webportaal van Digimelding BLT terugmelden op NHR. Daarna volgt BRP. De volgende versie Digimelding BLT bevat webservices zodat een gebruiker ook kan terugmelden via de applicatie waarmee wordt gewerkt. Aansluitdata worden binnenkort gepubliceerd.

Hoe werkt Digimelding?

Stap 1

Een medewerker heeft gerede twijfel dat een gegeven in één van de Basisregistraties onjuist is. Er zijn drie manieren om de melding te maken.

Stap 2

Hier geeft de medewerker aan welke vermeende onjuistheid hij/zij heeft aangetroffen

Stap 3

Via Digimelding ontvangt de bronhouder van de betreffende Basisregistratie de melding en gaat hiermee aan de slag

Stap 4

De medewerker kan de status van zijn melding inzien.

Contact

Aansluiten

Hoe kunt u aansluiten op Digimelding BLT? Als afnemer heeft u een eHerkenningsmiddel nodig om in te loggen op Digimelding BLT. U spreekt met de basisregistratie af dat u gaat terugmelden op de basisregistratie. Vervolgens is het Servicecentrum van Logius het startpunt voor het aansluittraject, meer informatie over eHerkenning en Digimelding BLT. Zie ook de www.logius.nl/digimelding.

Neem voor aansluiting op Digimelding BLT of de Digimelding Annotatie Specificatie contact op met het projectteam bij ICTU via digimelding2.0@ictu.nl. Houd de i-NUP releasekalender in de gaten om te zien wanneer volgende versies van Digimelding BLT en AS beschikbaar komen.