BRP Regiobijeenkomsten: De veranderopgave

Voor veel gemeenten is de veranderopgave voor de komende jaren complex. Het is vaak lastig om de samenhang te zien tussen zoveel initiatieven, zoals ICT-projecten, NUP-bouwstenen, invoering van de BRP, RNI en dienstverleningsvisies.

Omschrijving

Inzicht in de samenhang van de GBA, de BRP en NUP is cruciaal. Samenhang betekent dat u met andere afdelingen binnen uw gemeente intensief gaat samenwerken. Medewerkers van de programma's Operatie BRP en Operatie NUP van KING, het programma modernisering GBA en het Agentschap BPR bezoeken dit voorjaar uw regio. Zij sluiten hiervoor aan bij de reguliere bijeenkomsten van de acht VIAG-regio's.

Datum, tijd en locatie

4 april: Regio Noord Holland, gemeentehuis Heerhugowaard: 9.30 - 12.30 uur

10 april: Regio Zeeland/West Brabant, gemeentehuis Etten-Leur

17 april: Regio Zuid Holland, gemeentehuis Ridderkerk: 13.00 - 16.00 uur

19 april: Regio Gelderland/Overijssel/Flevoland

7 juni: Regio Noord Brabant, Gesicht

Meer informatie

Op de site van operatie BRP