Voortgang en planning

i-pad

Hoe ver is de e-overheid inmiddels gevorderd? Hoe ver staat het met de realisatie en implementatie van de e-overheid bouwstenen?

Releasekalender e-overheid

Release-informatie over de producten en releases van de e-overheid bouwstenen vindt u in de Releasekalender e-overheid.

Implementatie gemeenten

Op de KING-website staat een kaart met informatie over de voortgang van de implementatie van de NUP-bouwstenen bij gemeenten.

Regeldruk

De voortgang van de vermindering van regeldruk voor burgers wordt duidelijk in het overzicht van kabinetsmaatregelen met gevolgen voor regeldruk voor burgers.

Resultaatborging i-NUP

Informatie over het project Resultaatborging i-NUP dat van start is gegaan om de borging van de resultaten en ambities van het programma i-NUP te waarborgen.

Archief Voortgangsinformatie

Stichting ICTU heeft de voortgang van de e-overheid met een aantal instrumenten gemonitord.

Nieuws