WOZ is een afkorting voor wet Waardering Onroerende Zaken. Maar wat houdt dit in en hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?\

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ is de wet Waardering Onroerende Zaken. Dit betekent dat deze wet de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken regelt. De (geschatte) marktwaarde van je huis is de WOZ-waarde.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde van je woning wordt vastgesteld door de gemeente. Alle WOZ-waarden van alle onroerende zaken wordt door hen bepaalt, als het binnen de gemeentegrenzen valt. De gemeente schat ieder jaar op 1 januari de WOZ-waarde van het voorafgaande kalenderjaar. 

De gemeente bepaalt de waarde, gebaseerd op deze gegevens:

  • inhoud gegevens;
  • oppervlaktegegevens;
  • verkoopcijfers van woningen in de buurt;
  • ligging van de woning.

De WOZ-waarde is samen met de de gemeentelijke belastingen en heffingen de grondslag. In maart ontvangt iedere bewoner een WOZ-beschikking. Zoals hierboven al benoemd werd, schat de gemeente op 1 januari van het vorige kalenderjaar de WOZ-waarde van je woning. De WOZ-waarde van je huis op dit moment is dus niet relevant.

Zelf je WOZ-waarde opvragen

Je kan ook zelf de WOZ-waarde van je huis opvragen. Via het WOZ-waardeloket kun je gemakkelijk de waarde van je huis opvragen. Veel mensen vragen dit aan, als ze bijvoorbeeld hun huis willen verkopen. Een lage WOZ-waarde van je woning is prettig, aangezien je dan minder belasting hoeft te betalen. Met een hoge WOZ-waarde is het voordeel weer dat je je huis voor meer geld kunt verkopen.

Veelgestelde vragen

Waarom is een hoge WOZ-waarde gunstig?

Een hoge WOZ-waarde, is gunstig als je je huis wil verkopen. Het is minder fijn voor jezelf, als je er woont voor de belasting. Je moet meer belasting betalen als je huis een hoge WOZ-waarde heeft.

Wat is het WOZ-waarde loket?

Met het WOZ-waardeloket kun je de waarde van je woning opvragen. 

Share:

editor