Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling die bedoeld is om de ouders tijdelijk minder te laten werken. De ouders kunnen hier gebruik van maken als hun kind onder de acht jaar is. Maar wat houdt ouderschapsverlof precies in?

Wat is ouderschapsverlof?

Zoals hierboven al is benoemd, is ouderschap een wettelijke regeling. Na de geboorte van je kind kun je tijdelijk minder gaan werken. Je baas kan dit verlof niet weigeren, maar je wordt niet doorbetaald. Als je kind onder de acht jaar is kan je eenmaal ouderschapsverlof opnemen. Zolang het kind bij jou onder het dak woont, dit kan dus ook een pleegkind, stiefkind of een geadopteerd kind zijn.

Ouderschapsverlof 2022

Vanaf augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof verder uitgebreid. Dan krijg je de eerste negen weken van je ouderschapsverlof deels doorbetaald. De helft van je dagloon krijg je uitgekeerd, tot een maximum van vijftig procent van je dagloon. Een voorwaarde hiervan is dat je deze negen weken opneemt voor de eerste verjaardag van je kind. De overige weken kan je opnemen tot je kind acht jaar is. Met deze uitbreiding wil de overheid bereiken dat meer ouders verlof opnemen en meer tijd met hun gezin brengen.

Waar heb je recht op?

In totaal hebben ouders recht op ouderschapsverlof van 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Met de standaardregeling mag je maximaal vijftig procent van je arbeidsduur opnemen. Maximaal kun je dan twintig uur verlof per week opnemen van één jaar. In goed overleg kun je op een andere manier de uren verdelen. De hoeveelheid ouderschapsverlof geldt per kind. Met een tweeling heb je dus recht op twee keer de maximale hoeveelheid verlof.

Je partner

Je partner heeft naast partnerverlof ook recht op ouderschapsverlof. Hij heeft recht op de zelfde hoeveelheid weken verlof uren als jij. Ook je baas mag dit niet weigeren, maar is niet verplicht dit toe te zeggen op de dagen die jullie gewenst hebben. Hij kan je vragen je ouderschapsverlof anders in te plannen. 

Veelgestelde vragen

Loopt ouderschapsverlof bij ziekte ook door?

Als je tijdens je ouderschapsverlof ziek wordt, betaalt je werkgever alleen de uren die de je zou werken, als je niet ziek was.

Wat gebeurt er met het verlof als je een nieuwe baan krijgt?

Als de werknemer een nieuwe baan krijgt, behoudt je bij de nieuwe baan het recht op ouderschapsverlof. Je oude werkgever is verplicht een verklaring te vergeven, waarop staat hoeveel uur verlof je nog recht op hebt. 

Share:

editor