Inhoudsopgave

Je hoort het vaak terugkomen in het nieuws als het bijvoorbeeld over politiek gaat. Dit gaat over de grondwet. Het wordt vaak best moeilijk uitgelegd, waardoor meerdere mensen eigenlijk niet eens weten wat de grondwet inhoudt. Wat houdt de grondwet nou precies in? En waar komt het vandaan? Lees verder en kom er achter wat de grondwet inhoud, waar het vandaan komt en wat het nu eigenlijk is.

1. Oorsprong

Het is ondertussen al een hele tijd geleden, maar in 1814 toen er een einde kwam aan de annexatie (met geweld een grondgebied toe-eigenen) tussen Nederland en het Franse keizerrijk werd besloten om een grondwet te maken. Op 29 maart 1814 was het dan zo ver: de eerste grondwet werd goedgekeurd. In deze eerste versie van de grondwet werd de invoering van een tweekamerstelsel ingevoerd. De eerste grondwet is geschreven door G.K. graaf van Hogendorp, hij was de gematigde Rotterdamse orangist en liberaal. Uiteraard is na 1814 de grondwet nog meerdere keren aangepast, één van de grootste aanpassingen was in 1848.

2. Inhoud

In de grondwet staan verschillende wetten die van belang zijn in Nederland. In totaal staan er in de grondwet 23 grondrechten. Een paar van deze grondrechten zijn: gelijke behandeling en discriminatieverbod, kiesrecht, petitierecht en vrijheid van meningsuiting. Deze zijn grondwetten zijn dus bedacht en zijn eigenlijk de basisregels die in Nederland gelden en iedereen die in Nederland is moet zich aan deze wetten houden. De grondwet bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel bevat dus echt de grondrechten. Het tweede bevat verschillende hoofdstukken over de staatsinstellingen en hoe zij functioneren, zoals de koning, de regering en de Staten-Generaal. 

3. Uitleg

En dan nu de echte uitleg over wat de grondwet nou precies is. De grondwet is dus de basis van alle wetten die in Nederland gelden. In grote lijnen bepalen deze wetten hoe het land wordt bestuurd. De grondwet die we nu kennen is grotendeels in 1983 ontstaan. Dit wil niet betekenen dat er in die tijd niks is veranderd, maar wel bepaalde wetten die er toen in stonden staan er nu ook in. 

In 1848 vond er een best grote verandering plaats voor de grondwet, want toen kreeg de koning minder macht, de ministers waren verantwoordelijk voor alles wat de koning deed, mensen kregen meer rechten. Vanaf dat moment kreeg iedereen bijvoorbeeld vrijheid van onderwijs en vrijheid van meningsuiting. Dit wil dus zeggen dat wij mogen zeggen wat wij willen en dat we naar de school mogen waar we heen willen. 

Naast allemaal regels en wetten staan er ook verschillende plichten in de grondwet. Er staan plichten in de voor de burgers, maar ook voor de overheid staan er plichten in. Een paar van de plichten van de burgers zijn dat je leerplicht hebt, je moet je houden aan de verkeersregels en je moet ook de belasting betalen als burger. De plichten voor je als je deel bent van de overheid zijn als volgt: je moet zorgen dat zoveel mensen werk hebben, het milieu moet beschermd worden, de inwoners van Nederland moeten gezond kunnen leven en er moeten ook voldoende scholen zijn. 

Wanneer is de grondwet ontstaan?

De grondwet is voor het eerst geschreven, een goedgekeurd in 1812 door G.K. graaf van Hogendorp.

Uit hoeveel wetten bestaat de grondwet?

In totaal staan er 23 grondrechten in de grondwet. 

Uit hoeveel delen bestaat de grondwet?

De grondwet bestaat uit twee delen: in het eerste deel staan echt de grondrechten. Het tweede deel bestaat uit verschillende hoofdstukken over de staatsinstellingen en hoe zij functioneren, zoals de koning, de regering en de Staten-Generaal. 

Share:

editor