Rond de tijd van de Tweede Kamerverkiezingen gaat het nergens anders meer over op het nieuws. Als je klaar bent in het stemhokje en je hebt je stem ingeleverd hoor je er vrij weinig van. Uiteindelijk zal je de uitslag horen, maar wat is er met je stem gebeurd? Lees verder en kom erachter wat er na het stemmen gebeurt. 

1. Waarom stem je?

Als je achttien jaar bent mag je officieel stemmen voor de Tweede Kamer in Nederland. Simpel gezegd ga je dan mee bepalen wie er in de Tweede Kamer komen. In totaal zitten er 150 mensen in de Tweede Kamer, die worden ook wel Tweede Kamerleden genoemd. De plaatsen voor de 150 Kamerleden noemen we ook wel zetels. Er zijn dus ook 150 zetels. De partij die de meeste zetels heeft die mag het land gaan leiden. Het is vaak zo dat de winnende partij samen moet gaan werken met één of twee andere partijen. Zij vormen de regering en kiezen de ministers.

De Tweede Kamer is erg belangrijk, want zij beslissen vooral wat er gebeurt in Nederland. De Kamerleden controleren de plannen die de ministers hebben, die plannen die ze hebben gaan over verschillende onderwerpen. Een plan gaat alleen door als meer dan de helft van de Tweede Kamerleden het een goed plan vindt en akkoord gaat. 

2. Op wie kan je stemmen?

Als je gaat stemmen krijg je vooraf een hele grote stemlijst en daar staan alle partijen op en de mensen die bij die partij horen. Hier kan je alvast bekijken op wie je allemaal kan gaan stemmen en welke partijen er mee doen met de verkiezingen. 

De mensen die je op deze lijst ziet zijn allemaal lid van een politieke partij. Er zijn veel verschillende politieke partijen. Bij de meest recente verkiezingen deden er 26 verschillende partijen mee. 

Het is handig om vooraf door te lezen waar de partijen voorstaan en wat zij willen bereiken als ze de grootste partij worden. Het is belangrijk om iemand te stemmen van een politieke partij die voor dezelfde punten staat als jij.

Het is niet verplicht om op de persoon te stemmen die bovenaan staat. Je mag op iedereen van de lijst stemmen.

3. Wat gebeurt er na het stemmen?

Op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen is het dus tijd om je stem uit te brengen. Zo laat jij weten wie jij de komende vier jaar in de Tweede Kamer wilt hebben. Als de partij waarop je hebt gestemd genoeg zetels krijgt, komt die wellicht ook terug in de regering. 

Zoals al eerder is benoemd heeft de Tweede Kamer in totaal 150 zetels. Hoe meer stemmen een partij krijgt tijdens de verkiezingen, hoe meer zetels die partij krijgt in de Tweede Kamer. Hoe meer zetels een partij, hoe meer invloed die partij zal hebben op wat er gebeurt in Nederland.

Om 21.00 zijn de verkiezingen altijd afgelopen en sluiten de stembussen officieel. Vanaf dat moment gaan de stembureauleden beginnen met het tellen van de stemmen. Dit doen ze allemaal met de hand. De stembureauleden stellen eerst vast hoeveel mensen er hebben gestemd. Dit doen ze door het tellen van de geldige stempassen die zijn ingeleverd. Vervolgens gaan zij de stemmen tellen op lijst niveau, dit wordt gedaan per partij.

Vervolgens tellen zij de stemmen op lijstniveau (dit gebeurt per partij). Die resultaten worden opgeschreven in het proces-verbaal en wordt naar de gemeente gebracht. De volgende dag telt het gemeentelijk stembureau op een centrale plek alle stemmen op de lijst- en kandidaatsniveau.

Als alle stemmen zijn geteld en het duidelijk is welke politieke partij de meeste zetels heeft gekregen, en ook als het duidelijk is wie de leden van de Tweede Kamer gaan worden. Dan gaat de commissie onderzoek doen naar de nieuwe Kamerleden. Vervolgens moeten de nieuwe Kamerleden een eed of belofte afleggen. Ze beloven daarin om hun werk goed en eerlijk te doen.

4. Volgende stap

De volgende stap die dan wordt gedaan is dat de partijen met elkaar in gesprek gaan en onderzoeken of ze samen vier jaar lang een kabinet willen vormen. In een kabinet zit de minister-president, de ministers en de staatssecretarissen. Het maken van deze afspraken heet een formatie. 

Partijen die samen een regering willen vormen, moeten eerst met elkaar een regeerakkoord maken. In dit regeerakkoord staat wat de regering de komende vier jaar allemaal van plan is en wat ze willen bereiken voor Nederland. Hierin kan van alles staan, denk bijvoorbeeld aan meer geld investeren in het milieu.

Een formateur is de man of vrouw die hoogstwaarschijnlijk de minister-president wordt. Hij of zij gaat mensen zoeken die minister of staatssecretaris willen worden voor de coalitiepartijen en als dat is gebeurd is de formatie af.

Als de formatie af is en er een nieuw kabinet is gevormd, dan gaat koning Willem-Alexander alle ministers en staatssecretarissen officieel benoemen. Als dit is gedaan, dan is de formatie echt officieel klaar en kan de Tweede Kamer verder. Het allereerste wat het nieuwe kabinet doet, is een debat voeren met de Tweede Kamer over het regeerakkoord.

Hoe oud moet je zijn om te stemmen voor de Tweede Kamer?

Vanaf je achttiende mag je officieel stemmen voor de Tweede Kamer.

Hoeveel zetels heeft de Tweede Kamer?

De Tweede Kamer heeft in totaal 150 zetels.

Wie tellen de stemmen na de verkiezingen voor de Tweede Kamer?

Als de stembureaus zijn gesloten gaan de stembureauleden de stemmen tellen. 

Share:

editor