De Nederlandse overheid bestaat uit vier instanties die ons land besturen en regeren. Het staatshoofd van de Nederlandse overheid is de Koning. Daarna volgt het kabinet, de Staten Generaal en ons rechtssysteem. Volgens de wet is er geen absolute macht. Dit betekent dat de Koning niet alleen beslissingen mag nemen, maar het kabinet ook geen beslissingen mag nemen zonder toestemming van de koning, Staten Generaal en rechtbank.

De Nederlandse regering

De Nederlandse regering bestaat uit de president, ministers, staatssecretaris en de koning. De ministers nemen het initiatief om het land te regeren en nieuwe wetten te maken. Daarna moeten ze door de koning goedgekeurd worden voordat de nieuwe wet officieel wordt aangenomen. Elke week is er dan ook een officieel overleg met de Koning over de nieuwe wetten en voorstellen. De minister president is de voorzitter van het kabinet en zal het contact met de koning onderhouden. Naast het coördineren van het kabinet regelt de minister president de algemene zaken.

Wat is de Staten Generaal?

De Staten Generaal bestaat uit de eerste en tweede kamer. Beide kamers moeten akkoord geven op een nieuw wetsvoorstel. Elke partij heeft eigen ministers die de partij vertegenwoordigen in de Staten Generaal. Tijdens de verkiezingen wordt er bepaalt hoeveel zetels elke partij krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. De Tweede Kamer is de belangrijkste kamer en bestaat uit 150 leden. De Eerste Kamer heeft 75 leden. De leden van beide kamers worden elke 4 jaar opnieuw verkozen tijdens de verkiezingen. Tenzij het kabinet al eerder besluit ermee te stoppen en z’n ontslag bij de Koning indient. Dit is in het verleden meerdere keren gebeurt, waardoor er vervroegde verkiezingen ontstonden.

Politieke partijen in Nederland

In Nederland heeft in principe iedereen de vrijheid om een politieke partij op te richten. De partijen met de meeste steun van de Nederlanders krijgt een plekje in het kabinet. De bekendste partijen in Nederland zijn het CDA, CristenUnie, D66, DENK, Forum voor Democratie, Groenlinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Partij voor de Vrijheid, 50Plus, Socialistische Partij en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Rechtssysteem in Nederland

Het rechtssysteem behoort tot de Nederlandse overheid en bestaat uit 19 rechtbank en vijf gerechtshoven. Als er een nieuwe rechter verkozen wordt dan krijgt hij deze benoeming voor het leven. Een nieuwe rechter wordt officieel benoem door de Kroon. De meeste rechters gaan pas met pensioen op een leeftijd van 70 jaar. Een uitzondering is er voor de kantonrechters zij bestaan niet meer als afzonderlijk recht en zijn onderdeel van de rechtbank zelf. Ze zijn niet officieel benoemd door de Kroon.

Share:

editor

Geef een reactie