Wat houdt een wet eigenlijk in? Hoe komt zo’n wet tot stand? Hebben ze het daarover in de Tweede Kamer? Of doet de koning juist het meeste werk? Je hebt misschien nog wel meer vragen over hoe de wet werkt en hoe het tot stand komt? Lees snel verder en leer hoe de wet tot stand komt!

1. Wat is de wet?

Wetten zijn door de overheid opgestelde regels waar de inwoners van Nederland zich aan moeten houden. Het is dus de bedoeling dat inwoners of mensen die in Nederland verblijven zich houden aan deze wetten. Doordat wij wetten hebben kan de samenleving beter functioneren. Als we die niet hadden dan was het een stuk meer chaotisch geweest. Houd jij je niet aan de wet dan kan het zo zijn dat je een boete krijgt of je wordt opgepakt door de politie. 

2. Hoe is het ontstaan?

De wet is een deel van de Nederlandse grondwet en daarin staan dus de rechten van de burgers. De grondwet bestaat al een hele tijd, namelijk sinds 1814. In deze eerste versie van de grondwet werd de invoering van een tweekamerstelsel ingevoerd. De eerste grondwet is geschreven door G.K. graaf van Hogendorp, hij is gematigde Rotterdamse organist en liberaal. Meerdere keren na de eerste versie is de grondwet regelmatig veranderd. Eén van de grootste aanpassingen was in 1848.

3. Voorbeelden

Je bent vast wel bekend met een van de belangrijkste wetten, bijvoorbeeld de wet dat je elkaar op dezelfde manier moet behandelen. Of met de wet dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen. Ook heb je de wet dat alle Nederlanders op gelijke voet benoembaar zijn. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van verschillende grondrechten. In totaal zijn er 23 grondrechten te vinden in de grondwet.

4. Hoe komt een wet tot stand?

Het begin van een wetsvoorstel begint bij een probleem in de samenleving waar tegenaan wordt gelopen. Vanaf dat moment gaat de Tweede Kamer er mee aan de slag. Kamerleden moeten zelf er voor zorgen dat ze van deze problemen op de hoogte zijn, maar het kan ook zijn dat ze er meldingen van krijgen van bijvoorbeeld burgers, organisaties of via de media. Een nieuwe wet kan namelijk een oplossing zijn voor zo’n probleem. Als het kabinet het met de Tweede Kamer eens is dat er nieuwe wet moet komen, geeft het kabinet ambtenaren bij een ministerie de opdracht om de wet te gaan schrijven. Stel er moet een nieuwe wet komen over de zorg dan schrijven de ambtenaren van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport hierover een wet. 

Daarna gaat het wetsvoorstel naar de commissie van de Tweede Kamer. In die commissie zitten Kamerleden uit verschillende fracties die veel weten over een specifiek onderwerp. Ook hier is het dan zo dat een wetsvoorstel over de zorg gaat naar de commissie volksgezondheid, welzijn en sport. 

Nadat de commissie van de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft beoordeeld, gaat het wetvoorstel naar de plenaire vergadering. Deze vergadering is in de grote vergaderzaal, ook wel de plenaire zaal genoemd.

Na dit allemaal en het wetsvoorstel is behandeld in de Tweede Kamer, gaat het naar de Eerste Kamer. Net als in de Tweede Kamer, kijkt er eerst een commissie naar. Ook hier geeft de commissie hier commentaar op en kijkt vooral of het wetsvoorstel uitvoerbaar is. Daarna is er een debat over het nieuwe wetsvoorstel en gaan de leden van de Eerste Kamer stemmen wie voor of tegen de nieuwe wet is.

Hoeveel grondrechten zijn er?

Op dit moment zijn er 23 grondrechten in het grondwetboek.

Beslist de Eerste Kamer ook over een wetvoorstel?

Ja, net zoals in de Tweede Kamer wordt er vergaderd over het nieuwe wetvoorstel en uiteindelijk gaan ze ook allemaal stemmen of ze voor of tegen zijn.

Wat gebeurt er als je je niet houdt aan de wet?

Als jij je niet houdt aan de wet dan kan het zijn dat je een taakstraf krijgt, boete of zelfs gevangenisstraf.

Share:

editor