De blockchain wordt wereldwijd omarmd door vele mensen, bedrijven en instituten. Maar hoe gaat de overheid hiermee om is dan nog de vraag die kan beantwoorden in hoeverre de samenleving er mee te doen gaat krijgen. Met blockchain kunnen vele problemen zoals fraude, corruptie en illegaliteit gestopt worden. Sommige landen zijn hier al druk mee bezig. Zoals Dubai, China, Denemarken, Estland of Zwitserland. Laten we eens gaan kijken wat de blockchain de overheid te bieden heeft. 

De manier waarop overheden met de blockchain omgaan

De manier waarop overheden met de blockchain omgaan verschillen per land. Bepaalde landen omarmen deze nieuwe techniek, terwijl andere overheden er meer afstand van willen doen. Het wordt niet altijd gezien door landen, maar de blockchain kan door een overheid op veel verschillende manieren toegepast worden. Neem eens een voorbeeld aan het bestrijden van corruptie of het doen van digitale stemmingen voor bijvoorbeeld verkiezingen. Vooral op administratief gebied is de blockchain een sterke speler. Laten we hier wat dieper in duiken. 

Blockchain gaat de strijd aan met corruptie

Het niveau van corruptie is in Nederland en België niet heel hoog maar komt alsnog wel voor in onze samenleving. Een tweede of derde wereldland kampt meer deze problematiek. In bijvoorbeeld vele Afrikaanse landen of Azië is de corruptie hoger dan in de westerse wereld. Om deze reden maken vele mensen daarom om gebruik van de blockchain door bijvoorbeeld cryptovaluta als de solana coin te accepteren. Met behulp van de blockchain kan er een inzichtelijke, niet te frauderen of manipuleren technologie ontstaan. Bij corruptie gaat het vaak om het verdoezelen of omdraaien van feiten. De blockchain kan de corruptie natuurlijk niet beëindigen, maar biedt wel een stabielere en veiligere manier om bepaalde feiten fraude-vrij te verrichten. 

Smart contracts bij overheden

Het doen van afspraken, aangaan van overeenkomsten, opzetten van contracten of uitbesteden ervan is een grote fraudegevoelige zaak binnen overheden wereldwijd. Dankzij de blockchain kunnen er geautomatiseerde smart contracts uitgevoerd worden welke een stuk transparanter en slag-vaster zijn. De polkadot verwachtingen zijn daarom ook hoog, aangezien deze crypto hier een belangrijke rol in speelt. Door het handjeklap of achter de schermen werken tegen te gaan met behulp van de blockchain die een verbintenis als het ware onomkeerbaar maakt. Voorkom je dat er bepaalde doofpot affaires ontstaan of bepaalde wapenfeiten verdraaid worden. 

Eigendomsregistratie

Vele oorlogen, opstanden, ruzies of discussies komen voort over het feit dat er onenigheid bestaat over het wel of niet bezitten van bepaalde eigendommen. Met de blockchain kan er zonder problemen aangetoond worden dat een stuk land, grond of ander eigendom van jouw is. Overheden kunnen dit gaan gebruiken bij het toe eigenen van bepaalde zaken aan lokale gemeenten, inwoners of overheden van andere landen waarbij het eigendom dankzij de blockchain veilig en vertrouwd geregistreerd staat, zonder dat hier een inefficiënte papierwinkel aan vast komt te zitten die fraude stimuleren. 

Subsidies

Ieder jaar worden er door overheden vele miljoenen aan subsidies verstrekt aan gemeenten, inwoners of andere landen. Het risico hierbij is dat deze op de verkeerde plaats van bestemming terecht komen. Dit komt door bijvoorbeeld de vele tussenpersonen die ieder een eigen graai uit de subsidiepot voor eigen belang nemen waardoor er onderaan de streep minder overblijft. Ontwikkelingen in de blockchain maken het mogelijk om deze tussenpersonen uit te schakelen waarbij het de kosten verlaagd en de vele fraudepraktijken weet te voorkomen. 

Share:

administrator