rechter
Overheid

De regels in een rechtbank voor je uitgelegd

In Nederland gelden basisbeginselen in de rechtbank, zoals onpartijdigheid van de rechter en recht op een eerlijk proces. Respect voor de rechter en anderen in de rechtszaal, formeel taalgebruik, en het vermijden van beledigingen zijn vereist. Iedereen heeft recht op verdediging, vaak via een advocaat, en het recht om te zwijgen.