De aarde warmt op en daardoor verandert het klimaat. Om te voorkomen dat de aardbol nog verder opwarmt, is het belangrijk om maatregelen te treffen. Zo kunnen we allemaal ons eigen steentje bijdragen, maar gelukkig heeft Nederland ook een aantal klimaatdoelen ondertekend. Hieronder praten we je bij over het milieu en deze doelen.

Klimaatdoelen

Nederland spreekt van klimaatmitigatie, waarmee de verdere verandering van het klimaat wordt tegengegaan. En om dit te verwezenlijken zijn er meerdere klimaatdoelen opgesteld. Dit zijn nationale, maar ook internationale doelen. Meerdere landen moeten immers samenwerken om deze doelen te verwezenlijken. Zo wil Nederland bijvoorbeeld in het jaar 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoten. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Tot nu toe ligt Nederland namelijk nog niet op schema, maar wellicht komt hier nog verandering in.

Verschillende afspraken gemaakt

Nederland heeft meerdere afspraken gemaakt om het klimaat te veranderen. Een voorbeeld is het VN-klimaatakkoord van Parijs. In 2016 heeft Nederland deze ondertekend. Hierin staat dat 28 lidstaten van de Europese Unie de broeikasgasuitstoot sowieso met 40 procent moet verminderen. Zoals al eerder werd benoemd gaat Nederland streven naar 49 procent minder broeikasgasuitstoot. Naast het VN-klimaatakkoord heeft Nederland ook het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties en het Kyotoprotocol ondertekend.

Ook in de bouwsector

Naast dat Nederland zijn best doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wordt er ook in de bouwsector gedacht aan het milieu. Zo wordt er steeds meer geïnvesteerd in natuurinclusief bouwen. Dat is een nieuwe bouwmethode waarbij er aandacht wordt geschonken aan het behouden van de biodiversiteit. Zo worden er onder andere tillen geplaatst voor vleermuizen en verblijfplaatsen in de gevels voor mussen. Maar ook groene daken, groene gevels en groene tuinen horen onder het natuurinclusief bouwen. Hierdoor wordt de stad minder warm en kunnen dieren zich settelen. Meer over dit nieuwe bouwen lees je op Unitura.nl.

Eigen steentje bijdragen

Bovendien kunnen we ook zelf onze eigen bijdrage leveren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Kies bijvoorbeeld vaker om de auto te laten staan, en in plaats daarvan op de fiets naar de stad te gaan. Voor langere afstanden kun je beter met de trein gaan. Bovendien is het verstandig om eens een dagje minder vlees te gaan eten. Daarnaast kun je minder CO2 verbruiken door eens te letten op de energie dat je verbruikt. Kies voor energiezuinige lampen, zet de verwarming eens een graadje lager en douche niet te lang. Met deze kleine veranderingen zal het milieu je erg dankbaar zijn.

Share:

administrator