buurvrouw
Bouwen & Wonen

Een betere band met je buren: zo kun je dit onderhouden

Een goede band met je buren opbouwen begint met vriendelijkheid, open communicatie en respect. Door sociale activiteiten te organiseren, elkaar te helpen en ondersteuning te bieden, creëer je een hechte buurtgemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt.

Overheid

Zo kun jij als jongere een rol spelen in de gemeente!

Wil je weten hoe je als jongere een rol kunt spelen in de gemeente? Van knutselmomenten organiseren tot je aansluiten bij een protest over het milieu. Er zijn genoeg dingen die je kunt ondernemen!

politie
Bouwen & Wonen

Een wijkagent: waarvoor kun je die benaderen?

Een wijkagent is verantwoordelijk voor handhaving van openbare orde en veiligheid in een wijk, het opbouwen van vertrouwen binnen de gemeenschap, het aanpakken van criminaliteit en overlast, en het bieden van hulp en advies aan bewoners bij verschillende situaties, waaronder noodsituaties, verdachte activiteiten, veiligheidskwesties en burenconflicten. Ze organiseren ook buurtgerichte activiteiten en educatie, zoals buurtbijeenkomsten en schoolbezoeken.

buurt
Bouwen & Wonen

Veiligheid in jouw omgeving: hier wat tips

Om de veiligheid in je buurt te verbeteren, kun je buurtsamenwerking aanmoedigen, verlichting en beveiliging verbeteren, omgaan met onveilige situaties door een noodplan te ontwikkelen, persoonlijke veiligheid in acht nemen, en online veiligheid waarborgen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat zowel fysieke als digitale veiligheid in je buurt wordt bevorderd.