Het kan voor een bedrijf een behoorlijk lastige opgave zijn om een goede manager te vinden. Of het nu gaat om iemand die leiding gaat geven aan een bepaalde afdeling, of een persoon die plaats zal nemen in de directie, de keuze die wordt gemaakt kan een grote invloed hebben op de toekomst van een bedrijf. Om die reden is het belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan, en te kiezen voor de kandidaat die perfect past. Maar waar vind je deze? En hoe weet je zeker dat deze persoon zijn of haar taak echt zo goed zal kunnen doen als je vooraf hoopt?

Van binnen of buiten

Als er een vacature ontstaat op managementniveau, moet er binnen een bedrijf goed overlegd worden over wat er precies wordt verwacht van een kandidaat. Wordt er gezocht naar iemand met dezelfde kwaliteiten als de persoon die de functie eerder vervulde, of is juist gebleken dat dit niet de beste match was? Of is het misschien zelfs een heel nieuwe functie die is ontstaan, en moet er nog worden vastgesteld welke kwaliteiten de ideale kandidaat moet hebben om deze goed uit te kunnen voeren?

Een vraag die niet zelden moet worden beantwoord, is of de voorkeur uitgaat naar een interne kandidaat of een externe. Een interne kandidaat kan als voordeel hebben dat deze het bedrijf al goed kent, en waarschijnlijk minder intensief hoeft te worden ingewerkt. Daar staat tegenover dat het doorstromen naar een hogere functie soms lastig kan zijn voor zowel de kandidaat als collega’s. Daarnaast wordt er met een interne kandidaat gekozen voor continuïteit, voor veel bij hetzelfde houden. Dat kan een hele goede keuze zijn, maar wanneer het wenselijk is dat er eens met andere ogen naar bepaalde zaken wordt gekeken, heeft een externe kandidaat vaak de voorkeur. Maar hoe vind je deze?

Een lastige klus

Een vacature plaatsen voor een manager is lastig. Hoe maak je in woorden duidelijk wat voor soort persoon je precies zoekt? En hoe weet je zeker dat een kandidaat precies de competenties heeft die jouw bedrijf nodig heeft?

Vaak wordt er gekozen om bij een dergelijke zoektocht hulp in te schakelen. Is er bijvoorbeeld iemand nodig om interim management te verrichten, dan wordt een bureau ingeschakeld dat hier ervaring mee heeft, en verschillende geschikte kandidaten in het bestand heeft staan. Het is, zeker als een bedrijf vaker dit soort vacatures heeft, goed om een goede relatie te onderhouden met het interim management bureau. Zo leert dit het bedrijf ook goed kennen, en weet het beter welke kandidaten goed zouden passen, en welke ook juist niet. Zaken als opleiding en specifieke ervaring spelen hierbij een grote rol, maar ook het karakter en de manier van leiding geven van de persoon zijn belangrijke factoren, tenslotte.

Share:

administrator