De participatiewet werd in januari 2015 ingevoerd in Nederland. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker een baan vinden. Doordat deze wet gedecentraliseerd is, spelen gemeenten een belangrijke rol bij de uitvoering ervan. Toch is lang niet iedereen zich hiervan bewust. Hierdoor weten veel mensen ook niet wat deze wet precies inhoudt voor gemeenten. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst duiken we namelijk dieper in de participatiewet en kijken we welke rol gemeenten hierin spelen.

De participatiewet; hoe zat het ook alweer?

Veel mensen hebben weinig tot geen kennis als het op wet- en regelgeving aankomt. Als dit ook voor jou geldt, weet je mogelijk niet precies wat de participatiewet is. Om te kijken wat deze wet inhoudt voor gemeenten, is het wel zo handig om eerst te weten wat de participatiewet precies is. Deze wet is in principe niets anders dan de vervanger van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en voor een groot deel de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Aangezien deze wetten nu allemaal ondergebracht zijn in één nieuwe wet, leidt dit tot minder bureaucratie en regeldruk. Dit is prettig voor mensen die ermee te maken hebben of krijgen.

Wat is de taak van een gemeente precies?

Het is voor veel mensen niet duidelijk wat de taak van een gemeente is met betrekking tot de participatiewet. Kort gezegd is de gemeente verantwoordelijk voor al haar inwoners die wel kunnen werken, maar hier ondersteuning bij nodig hebben. Sinds de komst van de participatiewet wordt er van gemeenten verwacht dat zij deze doelgroep voldoende ondersteuning bieden, met als uiteindelijke doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan het werk te krijgen. Om het aantrekkelijker te maken voor ondernemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, kan de gemeente een inkomensondersteuning in het vooruitzicht stellen.

Vrijheid voor wat betreft de invulling

Aangezien het een wet betreft, denken veel mensen dat een gemeente verplicht is om de participatiewet op een bepaalde manier uit te voeren. Toch is dit niet het geval. Gemeenten hebben namelijk veel vrijheid gekregen van de Rijksoverheid om het lokale participatiebeleid op hun eigen manier in te vullen. Wel is er een belangrijk uitgangspunt, namelijk het vergroten van de eigen kracht van de inwoners van een gemeente. Als de mogelijkheid zich voordoet, leggen gemeenten verbinding tussen de participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op deze manier worden alle zeilen bijgezet om ervoor te zorgen dat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt alsnog aan het werk kan.

Jobcoach

Steeds meer bedrijven staan er tegenwoordig voor open om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Dit komt voornamelijk doordat hier inmiddels goede (financiële) regelingen voor zijn. Wil je iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen? Dan kun je bij de gemeente aankloppen. Zo kun je bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor een jobcoach. Zo’n coach helpt werknemers bij het inwerken en kan een persoonlijk trainingsprogramma opstellen om het werk onder de knie te krijgen. Daarnaast zorgt een jobcoach voor begeleiding op de werkvloer. Als een werknemer het programma volledig doorlopen heeft, is hij/zij in staat om het werk zelfstandig uit te voeren. Constante begeleiding is zodoende niet noodzakelijk.

Share:

administrator